AUTO CRASH info

Pomáháme poškozeným z dopravních nehod
k maximálnímu finančnímu odškodnění.

Jsme specialisté na pomoc účastníkům dopravních nehod, kteří utrpěli újmu na zdraví. Pomůžeme Vám získat od pojišťovny i viníka nehody vše, na co máte nárok. Našim společným cílem je Vaše maximální finanční odškodnění. Víme, že peníze zdraví nevrátí, ale mohou způsobené útrapy alespoň částečně zmírnit.

Nároků, které Vám po dopravní nehodě vzniknou, může být hned několik. Ne vždy Vás o nich pojišťovny informují, a často také mají na výši finančního odškodnění jiný názor. Chcete-li se v dnešní době domoci všech finančních prostředků, na které máte nárok, je nutné se obrátit na odborníky.

Spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří, která se touto problematikou zabývá přes 20 let, a dále s několika zkušenými lékaři a soudními znalci. Posudky znalců z oboru zdravotnictví a dopravy jsou základem pro řádné odškodnění.

Nebereme si žádné zálohy.

Jaké služby poskytujeme?

  • komplexní pomoc při uplatnění nároků u pojišťovny
  • vypracování lékařských i znaleckých posudků z oboru zdravotnictví a dopravy
  • posouzení již uplatněných nároků
  • zastupování před pojišťovnou
  • zajištění právních služeb v trestním řízení proti viníkovi nehody
  • zajištění právních služeb v soudním řízení proti pojišťovně

Druhy odškodnění

BOLESTNÉ

Náhrada za utrpěnou bolest, tělesné či duševní strádání.

ZTÍŽENÍ SPOLEČENSKÉHO UPLATNĚNÍ

Náhrada za trvalé následky po zranění.

NÁKLADY VYNALOŽENÉ K LÉČBĚ

Náhrada nákladů spojených s doplatky za léky, náklady na dopravu k lékaři a další.

UŠLÝ ZISK

Náhrada za ztrátu na výdělku či na důchodu, včetně nákladů vynaložených k jejich zajištění.

POHŘEBNÉ

O náhradu nákladů na pohřeb mohou žádat ti, kteří vynaložili náklady na pohřeb a náklady vynaložené v souvislosti s pohřbem.

ODŠKODNĚNÍ POZŮSTALÝCH

Jednorázové odškodnění pozůstalých a náhrada nákladů na výživu pozůstalých.

DUŠEVNÍ ÚTRAPY

V rámci náhrady nemajetkové újmy se poškozenému nahrazují rovněž duševní útrapy, které mu byly zásahem způsobeny.

MATERIÁLNÍ ŠKODA

Náhrada za ztrátu na materiálních věcech, která vzniká při škodě na zdraví (oblečení, mobil apod..)

Naše poslední články

Menu