Osobní automobil představuje pro většinu z nás možnost rychlého a snadného cestování. Silniční motorová doprava se tak stala nedílnou součástí běžného života a řidičským oprávněním disponuje většina obyvatelstva České republiky. Jsou však všichni řidiči připraveni i na negativní a krutou daň silniční dopravy? Statistiky napovídají, že málokdo počítá s tím, že když usedá do auta, může se stát účastníkem vážné dopravní nehody. Tím, že velká část populace má tendence tuto skutečnost bagatelizovat, chybí lidem náhled možnosti zavinění nehody a zpravidla tak nedochází k reálnému (objektivnímu) posouzení řidičských schopností.

Dopravní nehody

Účast při dopravní nehodě, ale také zranění či ztráta blízké osoby vlivem dopravní nehody může způsobit psychické problémy. Trauma je označováno jako zážitek, který ve velké míře ovlivňuje duševní rovnováhu. Dopravní nehoda představuje typickou traumatickou událost zasahující nejen oběti, ale i jejich blízké okolí. Ve statistikách se zpravidla uvádí pouze fyzické zranění, emocionální zranění však bývá bolestivější a z pohledu diagnostiky a léčby daleko komplikovanější. Téma duševního zdraví obecně se v dnešní době stává důležitým tématem, přesto však valná většina traumatizovaných osob odbornou pomoc nevyhledá.

Dopravní nehoda se tak stává traumatickou v případě, že z různých důvodů překročí schopnost člověka ji emocionálně zvládnout. Jako akutní reakce na stresovou zátěž (traumatickou událost) se označují fyziologické změny a změny v chování a prožívání, které nastupují bezprostředně po dopravní nehodě. V různé míře a intenzitě se mohou objevit projevy fyzické (třes, pocení), rozumové (problémy s řečí, ztráta paměti), emocionální (strach, podrážděnost) a změny v chování (požívání alkoholu, neklid, nechuť k jídlu nebo naopak nenasytnost). Tato reakce je u každého jedince běžná a může trvat i několik dní. Pokud však problémy přetrvávají déle než několik týdnů (zpravidla 4 týdny), jedná se o závažný stav a je nutné včas vyhledat pomoc odborníka. Reakce se může dostavit i později ve formě PTSD (posttraumatická stresová porucha), která se projevuje měsíce i roky po dopravní nehodě.

V léčbě psychických následků dopravních nehod již dnes existují účinné postupy, které mohou snížit bolesti a utrpení lidí. Jestliže jsou traumatizované osoby léčeny správně a včas, je větší pravděpodobnost jejich navrácení do normálního osobního, společenského i pracovního života. Nebojte se obrátit se svými psychickými problémy na odborníky!

V souvislosti s obtížně vyčíslitelným nárokem na náhradu újmy, či s nárokem, jehož vyčíslení závisí na úvaze soudu, Vám však rádi pomůže naše společnost AUTO CRASH Info s.r.o., která má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v oblasti dopravních nehod a může pomoci i Vám – ozvěte se nám na e-mail info@autocrashinfo.cz nebo přes kontaktní formulář.

, , ,

Podobné články

Menu