Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Náhrada ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Pokud jste byli účastni dopravní nehody a v jejím důsledku jste dočasně práce neschopnými pro utrpěná zranění, nezoufejte, dávka nemocenské nemusí být Vaším jediným příjmem.

Dopravní nehody

Dopravní nehody, při nichž dojde k lehkému, či těžkému ublížení na zdraví, nejsou bohužel výjimkou, utrpěná zranění, ať již fyzická anebo psychická, pak mnohdy vyústí v několika měsíční pracovní neschopnost účastníka dopravní nehody, která může citelně zasáhnout nejen samotného poškozeného, ale také jeho rodinu, jež se najednou ocitne bez jednoho příjmu nahrazeného pouze částečně dávkou nemocenské, v případě osoby samostatně výdělečně činné, pak třeba i bez této dávky nemocenského pojištění.

Poškozený, který dopravní nehodu nezapříčinil, a bylo mu v jejím důsledku ublíženo na zdraví však má kromě jiných nároků upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako jsou například náhrada za vytrpěné bolesti či náhrada účelně vynaložených výdajů spojených s péčí o zdraví také nárok na náhradu za ztrátu na výdělku.

Náhrady

Neschopnost vykonávat výdělečnou činnost a získávat tak prostředky ke krytí potřeb svých a své rodiny nelze klást k tíži poškozeného, jenž dopravní nehodou nezavinil, proto zákonodárce přenesl povinnost k náhradě výpadku pracovní činnosti na viníka dopravní nehody.

Poškozenému náleží náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Tato se poskytuje ve formě peněz ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem poškozeného před výpadkem jeho příjmu, tedy před dopravní nehodou, a vyplacenou nemocenskou.

Obvykle se náhrada poškozenému vyplácí jednorázově po skončení jeho pracovní neschopnosti, nicméně v případě delší dobu trvajících pracovních neschopností, které mohou svou délkou přesáhnout i 380 kalendářních dnů, lze náhradu poskytnout již v průběhu trvání pracovní neschopnosti poškozeného.

Nárok na náhrady

K vyčíslení nároku na náhradu na ztrátu na výdělku je nezbytná součinnost mzdové účtárny zaměstnavatele poškozeného a příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, jež poškozenému vyplácí dávky nemocenské.

Jste-li osobou samostatně výdělečně činnou a obáváte-li se, že na tento nárok nedosáhnete, nemějte obavy. Podmínkou pro vznik nároku na náhradu za ztrátu na výdělku není výkon výdělečné činnosti v základním pracovněprávním vztahu, zjednodušeně řečeno není podmínkou být zaměstnán. U osob samostatně výdělečně činných mohou nastat dvě situace v závislosti na tom, zda jsou účastny nemocenského pojištění, či nikoliv. U osob samostatně výdělečně činných je při vyčíslení nároku na náhradu ztráty na výdělku nezbytné zohlednit vyplacené dávky nemocenské. Ke zjištění průměrného výdělku osob samostatně výdělečně činných pak ve většině případů poslouží přiznání k dani z příjmů fyzické osoby za období předcházející výpadku příjmu z důvodu ublížení na zdraví utrpěného při dopravní nehodě.

Obáváte-li se, že škůdci – tedy osoby, které zavinily dopravní nehodu, nebudou disponovat dostatečnými finančními prostředky, nebo nebudou chtít dobrovolně náhradu zaplatit, není třeba se s nárokem na náhradu ztráty na výdělku rozloučit. Osoby, které zavinily dopravní nehodu, jsou povinně pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a je právem poškozeného obrátit se svým nárokem přímo na příslušného pojistitele, aby Váš nárok uspokojil a vyplatil Vám pojistné plnění.

S vyčíslením, uplatněním i případným vymáháním nároku na náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti jsme připraveni Vám pomoci. Ozvěte se nám na e-mail info@autocrashinfo.cz, na telefon +420 734 369 999 nebo přes kontaktní formulář na stránce Kontakty.

, , , , ,

Podobné články

Menu