Za rok 2020 se na českých silnicích stalo 18 419 nehod s následky na životě a zdraví, a bylo při nich usmrceno 460 osob. https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Zemřel vám někdo blízký následkem dopravní nehody?

Zemřel-li Vám blízký člověk při dopravní nehodě, stali jste se pozůstalými po oběti dopravní nehody a máte nárok na finanční odškodnění! Pokud dojde při dopravní nehodě k úmrtí člověka, existují pro jeho blízké osoby 3 oblasti náhrady škody. Jedná se o náhradu za duševních útrapy, náhrada za náklady na pohřeb a poslední náhradou je výživné pozůstalým.

Duševní útrapy

Do roku 2014 byla výše náhrady za smrt blízké osoby pevně stanovená zákonem. Např. manžel, dítě i rodič zesnulého člověka získali každý jako odškodnění paušální částku 240.000,- Kč. Tato částka však nezohledňovala intenzitu vzájemných vztahů a často nebylo odškodnění přiměřené k vytrpěné újmě. Zákon taky stanovoval úzký okruh osob, které mohly být odškodněny.

Od 1. ledna 2014 tuto problematiku zákon výslovně neupravuje, tedy neobsahuje přesnou částku, kterou budou pozůstalí odškodněni. Je pouze obecně stanoveno, že pozůstalým musí být peněžitou náhradou plně odčiněno jejich utrpení. Tato neurčitá formulace však neposkytuje ani základní jistotu výše odškodnění a pozůstalí tak neví, na jakou částku náhrady mají nárok. V této chvíli je dobré právní zastoupení zkušeného advokáta, který má znalosti a povědomí o rozhodovací praxi soudů. Rozšířil se také okruh oprávněných, kdy v dnešní době může žádat o odškodnění duševních útrap např. i snacha, zeť, tchán, a další osoby, které by újmu poškozeného pocítili jako újmu vlastní.

Abyste získali co možná nejvyšší odškodnění, je nutné se obrátit na odborníky. AUTO CRASH Info spolupracuje s advokáty, kteří se odškodňování věnují desítky let a mají s tímto bohaté zkušenosti.

NÁKLADY NA POHŘEB

Tzv. pohřebné, tedy náhradu přiměřených nákladů na pohřeb, má ten, kdo zesnulému vypravil pohřeb. Zákon však výslovně neupřesňuje, jaké náklady jsou přiměřené a jaké už nikoli. V souladu s předchozí právní úpravou a podle rozhodovací praxe soudů se pozůstalým nahrazují náklady účtované pohřební službou, hřbitovní poplatky, náklady na zřízení pomníku nebo náhrobní desky a úpravy hrobu.

VÝŽIVNÉ POZŮSTALÝM

Pokud vám blízká osoba, která zemřela při dopravní nehodě, měla povinnost poskytovat výživu, máte nárok na peněžitý důchod. Typicky se jedná o děti, ať už rozvedených či nerozvedených rodičů. Dítě má nárok na výživné, které bude odpovídat životní úrovni zesnulého rodiče. Výživné se poskytuje do doby, než je dítě schopné se o sebe samo postarat.

Dále má nárok na výživné i manžel zesnulé osoby, které má zajišťovat stejnou úroveň, jakou by měl v případě, že by k úmrtí manžela nedošlo. Opět zde nejsou pevně stanovené částky, proto vždy záleží na zkušenostech, znalostech obdobných případů a dobré argumentaci advokáta.

Pokud potřebujete v takových to těžkých životních situacích pomoci s odškodněním tak se na náš obraťte např. na e-mail info@autocrashinfo.cz.

, , , ,

Podobné články

Menu