Byli jste zraněni při dopravní nehodě, kterou jste sice nezavinili přímo vy, ale taky jste při nehodě porušili nějaké pravidlo silničního provozu? Rozhodla Policie ČR o vašem spoluzavinění při dopravní nehodě? Nevadí, i přesto máte nárok na finanční odškodnění. Typickými příklady jsou překročení povolené rychlosti, přítomnost návykových látek v krvi (alkohol, drogy), nezapnutý bezpečnostní pás, chybějící reflexní prvky (např. chodec mimo obec, cyklista bez světel), špatný technický stav vozidla atd.

Každá dopravní nehoda má svého viníka, resp. viníky, protože při tom dochází k porušení pravidel silničního provozu. Byla-li tedy škoda způsobena také spoluzaviněním poškozeného, nese škodu poměrně. Jde o určení vzájemného vztahu mezi jednáním viníka nehody a jednáním poškozeného, a stanovení podílu, jímž sám poškozený přispěl ke škodlivému následku. Je nutné zvážit všechny okolnosti a příčiny vzniku škody.

Pokud se tedy poškozený podílel porušením pravidel na dopravní nehodě, může být odškodnění sníženo. Zpravidla se určí podíl poškozeného na nehodě v procentech. Konečná náhrada škody tak bude snížena o tyto procenta. POZOR! Přímo zákon však uvádí, že náhrada škody může být snížena pouze, pokud porušení pravidel mělo REÁLNÝ vliv na následek dopravní nehody. Musí tedy být jasně prokázáno, že jste svým porušením pravidel reálně přispěl k následku dopravní nehody.

PŘÍKLAD spoluzavinění

Jestliže vás např. srazí auto jako chodce na přechodu a zjistí vám mírnou hladinu alkohol v krvi (přičemž jste se na přechodu choval standartně), nebude tento fakt mít vliv na výši náhrady škody, protože následek dopravní nehody by nastal i v případě nulové hladiny alkoholu v krvi. Naopak, pokud sednete do auta jako spolujezdec vedle řidiče, o němž víte, že před jízdou požil alkohol a jeho schopnosti jsou alkoholem ovlivněny, a ještě si nezapnete bezpečnostní pás, vědomě podstupujete riziko a ponesete určitou míru spoluzavinění v případě dopravní nehody.

U všech dopravních nehod se vždy prošetřuje zavinění, resp. spoluzavinění. Základním východiskem je šetření Policie ČR. Ta věc předává buďto správnímu orgánu k přestupkovému řízení, nebo zahájí úkony trestního řízení, kdy zpravidla nakonec rozhoduje soud. V obou případech doporučujeme právní zastoupení, aby poškozený mohl řádně bránit svá práva. Po skončení přestupkového či trestního řízení je už pozdě na jakékoli zásahy.

Posouzení míry spoluzavinění může mít značné důsledky zejména na výši odškodnění. V těchto případech se vždy vyplatí obrátit se na odborníky, kteří mají zkušenosti. Praktiky pojišťoven jsou mnohdy na hraně slušnosti a neoprávněné krácení není ojedinělé. Nenechte se oklamat ani zastrašit nekalými praktikami!

Dostali jste se obdobné situace? Nebo někdo z vašich blízkých? Tak neváhejte a obraťte se na nás – např. na e-mail info@autocrashinfo.cz.

, , ,

Podobné články

Menu