Stali jste se obětí dopravní nehody, při níž jste utrpěli zranění, a viník této nehody ujel a není známý? Bojíte se, že se bude své odpovědnosti za způsobenou nehodu vyhýbat a policie na něj nepřijde? Český právní řád myslí i na tyto situace, o své finanční odškodnění, na které máte ze zákona nárok, tak nepřijdete.

Stav v České republice

V České republice je zákonná povinnost při provozování vozidla sjednat si pojištění odpovědnosti, tzv. povinné ručení. Nárok na odpovídající finanční odškodnění vzniká na základě zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Při způsobení dopravní nehody tak finanční odškodnění podle uvedeného zákona hradí pojišťovna, u níž měl viník v době nehody sjednáno toto pojištění.

Viník dopravní nehody neznámý

            V případech, kdy viník neměl v době dopravní nehody vozidlo pojištěno, stejně jako v případě, kdy viník od nehody ujel a není známý, je finanční odškodnění vypláceno Českou kanceláří pojistitelů (dále jen jako ,,ČKP“). Tato profesní organizace pojišťoven tak vystupuje jako garant a poskytovatel finančního plnění za újmu způsobenou nepojištěnými vozidly. ČKP také garantuje újmy způsobené nezjištěným pachatelem, resp. nezjištěným vozidlem.

            Podle údajů ČKP je v České republice registrováno přibližně 130 000 vozidel bez povinného ručení, jež ročně způsobí cca 2 500 dopravních nehod s újmou za stovky milionů korun. K úhradě těchto specifických škod, které nemůže hradit žádná z pojišťoven, slouží tzv. garanční fond, který má ČKP ve správě. Zaviní-li dopravní nehodu nepojištěné vozidlo, způsobenou škodu tak v plné výši poškozeným uhradí ČKP z garančního fondu. Tuto částku poté vymáhá přímo po viníkovi nehody, který by sám často nebyl schopen velmi vysoké odškodnění uhradit.

            Od roku 2015 byl garanční fond financován pouze z povinných příspěvků pojišťoven, které jako jednu ze svých služeb nabízejí pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Za nezodpovědné viníky nehod s nepojištěnými vozidly tak v podstatě platili poctiví řidiči, kteří své povinné ručení hradili řádně a včas. Od roku 2018 byl však novelou zákona znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu, který dopadá na osoby, kteří mají své vozidlo zapsané v registru vozidel pro provoz, ale nemají sjednáno odpovídající pojištění odpovědnosti. Výši příspěvku určuje vyhláška Ministerstva financí ČR, a to podle druhu vozidla.

Potřebujete pomoci s řešením dopravní nehody?

Tak se nám ozvěte na e-mail info@autocrashinfo.cz nebo na stránce kontaktů vyplňte kontaktní formulář a někdo z našeho týmu se vám brzy ozve. Nemusíte být na všechno sami.

, , , ,

Podobné články

Menu